Galerie Anna van Elteren


Restauratie

 Restauratie van onze kroonluchters

In ons eigen atelier worden al onze kroonluchters zorgvuldig nagekeken en zo nodig gerestaureerd. Iedere kroonluchter wordt technisch onderzocht.
Er wordt altijd gekeken of de elektrische bedrading en de fittingen in orde zijn en zo nodig worden deze vervangen.

Voordat wij aan de restauratie van een kroonluchter beginnen, worden er meerdere foto's van de kroonluchter genomen om vast te leggen waar bijvoorbeeld oorspronkelijk de kristallen pendants hebben gehangen.
Daarna wordt de kroonluchter volledig gedemonteerd. De oude draadjes waaraan kristallen hangen worden doorgeknipt, de kristallen worden apart gelegd en vervolgens professioneel schoongemaakt. 

Ook de siervazen, poignards en andere glaselementen worden apart van het frame losgemaakt en schoongemaakt.
Het frame wordt zo schoongemaakt dat de oude patina behouden blijft.
Na het schoonmaken worden de pegels voorzien van een nieuwe messing draad en opnieuw aan het frame van de kroonluchter bevestigd. Ook de siervazen en of de poignards worden op de oorspronkelijke plaats teruggezet.

Wij restaureren uitsluitend onze eigen kroonluchters. Wij nemen geen restauratieopdrachten van derden aan.